Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Echipa ROSurse.ro („ROSurse.ro”), în calitate de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care acționează ca Utilizatori sau ca reprezentanți ai Utilizatorului, indiferent de modalitatea în care aceste date sunt dezvăluite de Utilizator către operator („Persoanele Vizate”), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv ale Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679, în scopul prestării serviciilor conform Termenilor și Condițiilor.

Pentru mai multe detalii cu privire la modalitatea de funcționare a platformei ROSurse.ro, vă rugăm să citiți Termenii și Condițiile de utilizare ale platformei.

În acest context, este responsabilitatea Utilizatorului persoană juridică să informeze Persoanele Vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege. Utilizatorul confirmă în mod expres că va respecta obligația de informare a Persoanelor Vizate la fiecare transmitere de date cu caracter personal către ROSurse.ro sau în relația cu ROSurse.ro, pe întreaga durată de aplicare a Termenilor și Condițiilor.

Date cu caracter personal prelucrate și modalități de prelucrare

ROSurse.ro prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct de către Utilizator. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor. De asemenea, în facilitarea contactului dintre Utilizatori, ROSurse.ro poate colecta date disponibile în registre publice sau făcute publice de Utilizatori prin orice mijloc. Aceste date vor fi folosite pentru publicarea pe platforma ROSurse.ro.

La solicitarea sau cu acordul Utilizatorilor, ROSurse.ro poate întreprinde măsuri suplimentare pentru a pune în contact Utilizatorii. De asemenea, ROSurse.ro poate contacta Utilizatorii cu privire la actualizarea informațiilor puse la dispoziție de aceștia în vederea asigurării conformității cu realitatea a informațiilor despre Resursele puse la dispoziție, precum și pentru a cuantifica eficiența platformei și posibilitatea de îmbunătățire a acesteia.

Durata și locul stocării datelor

Datele sunt stocate pe toată perioada de activitate a contului de Utilizator, precum și pentru o perioadă ulterioară de 3 ani. Datele nu sunt transferate în afara României.

Cookies

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni utilizate de site-urile web pentru a face experiența utilizatorilor mai eficienta. Prin cookies sunt colectate și stocate automat anumite informații. 

În cazul platformei ROSurse.ro, aceste informații includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site. Adresa IP poate folosită pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra platforma, pentru a analiza tendințele de navigare a unui Utilizator.

ROSurse.ro folosește doar cookies necesare pentru buna funcționare a site-ului, implicit a experienței Utilizatorului pe site, precum și pentru statistici și analize legate de trafic.

Drepturile Persoanei Vizate

Persoanele Vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în măsura în care consideră necesar. 

Aceste drepturi pot fi exercitate printr-un e-mail la adresa office@rosurse.ro. ROSurse.ro va analiza cererile primite și fie va da curs cererii (acolo unde condițiile legale de exercitare sunt îndeplinite), fie va semnala Persoanei Vizate că nu poate da curs cererii în cazul în care condițiile legale nu sunt îndeplinite, indicând motivul, sau va solicita detalii suplimentare, în măsura în care va considera necesar.s